Please Wait....
Bedsitter
iconWiteithie Kiambu

KSh 6,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconHospital (thika) Kiambu

KSh 6,500

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconTudor Mombasa

KSh 6,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconNyali Mombasa

KSh 6,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconMembley Ruiru

KSh 6,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconKamakis Ruiru

KSh 6,500

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconKiserian Kiserian

KSh 6,500

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconBuruburu Nairobi

KSh 6,500

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconSyokimau Nairobi

KSh 6,500

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconRunda Nairobi

KSh 6,500

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconPipeline Nairobi

KSh 6,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconPangani Nairobi

KSh 6,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconSouth B Nairobi

KSh 6,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconNgong Rd Nairobi

KSh 6,000

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconNdenderu Kiambu

KSh 5,500

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

Bedsitter
iconMuchatha Kiambu

KSh 5,500

bed-icon0 beds bath-icon0 baths toilet-icon0 Toilets

3 bedroom house
iconThika Kiambu

KSh 22,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconWangige Kikuyu

KSh 20,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconThogoto Kikuyu

KSh 20,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconTudor Mombasa

KSh 24,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconNyali Mombasa

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconMembley Ruiru

KSh 24,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

2 bedroom house
iconKamakis Ruiru

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconKiserian Kiserian

KSh 20,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconKangundo Road Kangundo

KSh 22,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconBuruburu Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconSyokimau Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconRunda Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconPipeline Nairobi

KSh 20,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconPangani Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconSouth B Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconNgong Rd Nairobi

KSh 20,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconNdenderu Kiambu

KSh 20,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconMuchatha Kiambu

KSh 20,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

4 bedroom house
iconSyokimau Nairobi

KSh 60,000

bed-icon4 beds bath-icon4 baths toilet-icon4 Toilets

3 bedroom house
iconDonholm Nairobi

KSh 24,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconDagoretti South Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconChokaa Nairobi

KSh 24,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconSyokimau Nairobi

KSh 45,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

2 bedroom house
iconUtawala Nairobi

KSh 15,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

1 bedroom house
iconWestlands Nairobi

KSh 15,000

bed-icon1 beds bath-icon1 baths toilet-icon1 Toilets

2 bedroom house
iconMembley Ruiru

KSh 18,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

3 bedroom house
iconFedha Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconLangata Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconBuruburu Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

3 bedroom house
iconBaba Dogo Nairobi

KSh 25,000

bed-icon3 beds bath-icon3 baths toilet-icon3 Toilets

2 bedroom house
iconDagoretti South Nairobi

KSh 20,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

2 bedroom house
iconChokaa Nairobi

KSh 14,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

2 bedroom house
iconBuruburu Nairobi

KSh 18,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets

2 bedroom house
iconBaba Dogo Nairobi

KSh 17,000

bed-icon2 beds bath-icon2 baths toilet-icon2 Toilets